Uddannelsesområdet

Den administrative styregruppe for uddannelsesområdet.

På Uddannelsesområdet er der to administrative grupper. Dels er der baggrundsgruppen til KKR Midtjyllands Uddannelsesudvalg. Denne gruppe nedsættes efter spejlingsprincippet i forhold til formandskabet for uddannelsesudvalget under KKR Midtjylland. Desuden deltager formanden for Uddannelsesstyregruppen, to repræsentanter fra arbejdsmarkedsstyregruppen og formanden for den administrative styregruppe for erhvervsfremme. 

Formålet med denne gruppe er at sikre koordinering mellem erhvervsområdet, arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet. 

Baggrundsgruppen til KKR Midtjyllands uddannelsesudvalg består af:

 • Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune (Formand)
 • Michael Maaløe. Randers Kommune
 • Vakant, Aarhus Kommune
 • Lars Møller, Holstebro Kommune
 • Erik Hattens, Herning Kommune
 • Jonna Holm Pedersen, KKR Sekretariatet

Dels er der Uddannelsesstyregruppen som har sit primære fokus på arbejdsgivervinklen. Uddannelsesstyregruppen udpeges med hensyn til at sikre bred repræsentation i de midtjyske kommuner. 

Desuden er de to ankerkommuner sikret en plads i Uddannelsesstyregruppen. 

Uddannelsesstyregruppen arbejder løbende med relevante temaer i relation til arbejdsgiverrollen. Uddannelsesstyregruppen kan iværksætte analyser, nedsætte arbejdsgrupper etc. efter behov.

Uddannelsesstyregruppen har fx samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner som uddanner personale til de store velfærdsområder, og udpeger kommunale repræsentanter til VIAs uddannelsesudvalg. 

Styregruppen er referencegruppe for ankerkommunerne.

Uddannelsesstyregruppen består af:

 • Rasmus Møller, Syddjurs Kommune (formand)
 • Lars Møller, Holstebro Kommune 
 • Peter Sinding Poulsen, Silkeborg Kommune (Ankerkommune)
 • Anette Ørbæk Andersen, Ringkøbing-Skjern Kommune (Ankerkommune)
 • Lars Borst Hansen, Lemvig Kommune
 • Tanja Nyborg, Aarhus Kommune
 • Lene Mehlsen Thomsen, Norddjurs Kommune
 • Jan Lund-Andersen, Skive Kommune
 • Hans Minor Vedel, Favrskov Kommune
 • Jonna Holm Pedersen, KKR sekretariatet
 • Alexander Byskov, KD-Net sekretariatet

 

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov