Trafik- og mobilitetsområdet

På trafik- og mobilitetsområdet er der to administrative styregrupper.

Den ene er trafikstyregruppen, som er baggrundsgruppe til Midttrafiks bestyrelse.

Den anden er mobilitetsgruppen, som har fokus på at styrke samarbejdet mellem kommunerne i den midtjyske region og Region Midtjylland på mobilitetsområdet, hvor det giver mening. 

 

Mere om trafikområdet

Trafikselskabet Midttrafik administrerer den kollektive trafik i den midtjyske region.

De 19 kommuner bestiller og betaler kørslen for de kommunale ruter, mens Region Midtjylland bestiller og betaler de regionale ruter.

Bestyrelsen bag Midttrafik består af medlemmer fra regionen og de 19 kommuner.

På trafikområdet generelt  er der en administrativ styregruppe, der koordinerer den generelle indsats på området. 

Styregruppen er det strategiske og koordinerende organ i sikringen af et velfungerende samarbejde mellem de 19 midtjyske kommuner, Midttrafik og Region Midtjylland.

Styregruppen understøtter desuden, at der er politisk fokus og at der sker en videndeling på området.

Styregruppen skal bidrage til, at det bedst mulige vidensgrundlag på området tilvejebringes til gavn for den enkelte kommune såvel for kommunerne under et.

Styregruppen tilstræber koordinering til fælles kommunale styregrupper på andre områder, f.eks. regionaludvikling, uddannelsesområdet m.m.

Styregruppen er tovholder på de administrativt udpegedes roller og opgaver.

Formanden for styregruppen rapporterer til kommunaldirektørnetværket og KKR efter behov.

Styregruppen udarbejder et årligt arbejdsprogram med udgangspunkt i ovenstående.

Styregruppen på trafikområdet mødes efter behov.

Styregruppen består af 8 kommunale repræsentanter, 1 repræsentant fra KKR sekretariatet, 1 repræsentant fra Region og 1 repræsentant fra Midttrafik. De kommunale repræsentanter er: 

 • Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune (formand)
 • Maibrit Lykkegaard, Skive Kommune (næstformand)
 • Jens Heslop, Randers Kommune
 • Henrik Seiding, Aarhus Kommune
 • Frederik Gammelgaard, Skanderborg Kommune
 • Kenneth Jensen, Ikast-Brande Kommune
 • Kim Bruun Nielsen, Norddjurs Kommune
 • Jonna Holm Pedersen, KKR sekretariatet

Mobilitetssamarbejdet forankres i Kontaktudvalget, hvor alle kommuner og regionen er repræsenteret.

Det fremtidige samarbejde om mobilitet organiseres med en fælles styregruppe bestående af en direktør og en vicedirektør fra Region Midtjylland, fire kommunale direktører og direktøren for Midttrafik.

Styregruppen fastlægger de overordnede rammer for mobilitetssamarbejdet og opstiller mål for de fælles initiativer, der kan bidrage til at sikre bæredygtige og digitale mobilitetsløsninger.

Styregruppens ansvar er desuden at skabe et overblik over de forskellige mobilitetssamarbejder i den midtjyske region og afrapportere til Kontaktudvalget.

Styregruppen kan ligeledes sætte analyser i gang samt kortlægge mobilitetsmønstre, som kan underbygge de enkelte aktiviteter. Styregruppen mødes mindst to gange årligt forud for møderne i Kontaktudvalget.

Mobilitetsgruppen består af:

 • Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern Kommune (medformand)
 • Kenneth Jensen, Ikast-Brande Kommune
 • Jens Heslop, Randers Kommune
 • Thyge Wanstrup, Aarhus Kommune
 • Inger Kruse Rasmussen, Horsens Kommune
 • Poul Møller, Syddjurs Kommune

 

KKR sekretariatet

Jonna Holm Pedersen

jhp@kl.dk

Mobil 24 43 79 58

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov