Analyser

Her findes analyser af fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, samt behovsanalyser på velfærdsuddannelserne.

Her findes analyser af fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Midtjylland, samt behovsanalyser på velfærdsuddannelserne.

Analysen af behovet for velfærdsuddannede i 2018 består af to dele. Dels hovedrapporten, dels en pixi-udgave. Begge rapporter findes herunder:

Pilotundersøgelsen omfatter nedenstående rapporter:

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov