Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et tværkommunalt kompetencecenter for alle virksomheder med behov for specialiseret vejledning om drift og udvikling.

Erhvervshuset er også den lokale indgang til statens ordninger inden for eksport, finansiering og innovation. Endvidere er Erhvervshus Midtjylland Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelses lokale sparringspartner.

Erhvervshus Midtjylland har kontorer i Aarhus, Herning og Horsens. De 19 midtjyske kommuner finansierer Erhvervshus Midtjyllands basisbevilling og KKR Midtjylland varetager en styrende rolle for Erhvervshus Midtjylland, herunder indgåelse af en årlig resultatkontrakt med Erhvervshus Midtjylland, og inddrages i erhvervshusets bidrag til erhvervsfremmestrategien fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

KKR Midtjylland varetager i hver funktionsperiode endvidere den samlede proces for udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Erhvervshus Midtjylland, herunder beslutter de indstillingsberettigede erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, jf. lov om erhvervsfremme.

Erhvervshusenes overordnede opgave er at bidrage til at øge vækst, produktivitet og konkurrenceevne i erhvervslivet i Danmark. Det indebærer bl.a., at erhvervshusene skal tilbyde specialiseret vejledning til alle virksomheder i hele landet.

Det kan f.eks. være specialiseret vejledning i forhold til digitalisering og implementering af avanceret teknologi, innovative produkter og services, kapital, internationalisering, nye forretningsmodeller, samfundsansvar (CSR), grøn omstilling, krisehåndtering, ledelse- og organisationsudvikling, herunder forberedelse af ejerskifte eller salg mv.

Erhvervshusenes fire nedenstående hovedopgaver er nærmere beskrevet i kapitel 4 i rammeaftalen for 2021-2023:

  • Specialiseret og målrettet vejledning til alle typer af virksomheder og før-startere.
  • Knudepunkt i erhvervsfremmesystemet og samarbejde med innovationsfremmeaktører.
  • Operatør på erhvervsfremmeprojekter.
  • Strategisk sparringspartner for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Bestyrelsen er Erhvervshus Midtjyllands øverste myndighed og fastlægger Erhvervshus Midtjyllands overordnede strategiske linie og politikker. 

Bag Erhvervshus Midtjyllands bestyrelse er der en administrativ baggrundsgruppe, der koordinerer den generelle indsats på området.   

I baggrundsgruppen sidder følgende administrative repræsentanter:

  • Flemming Storgaard, Ikast-Brande Kommune (formand)

  • Lars Møller, Holstebro Kommune (næstformand)

  • Jan Kallestrup, Favrskov Kommune (næstformand)

  • Steiner Eggen Kristensen, Hedensted Kommune

  • Lasse Jacobsen, Viborg Kommune

  • Christian Brincker Nordbek, KKR sekretariatet

 

 

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov