Den fælleskommunale klimaindsats

Her finder du information om den fælleskommunale klimaindsats.

Den fælleskommunale klimaindsats består af to dele. Dels KKR Midtjyllands Klimastrategi, dels samarbejdet om DK2020.

I forbindelse med samarbejdet om DK2020, er der nedsat en administrativ styregruppe bestående af kommunale og regionale repræsentanter.

De kommunale repræsentanter er udpeget af KD-Net:

  • Thomas Lindberg, kommunaldirektør, Skive Kommune (medformand)
  • Henrik Seiding, Aarhus Kommune
  • Claus Borg, Lemvig Kommune
  • Søren Steensgaard, Samsø Kommune
  • Marie Lindberg Tefre, Horsens Kommune
  • Kenneth Jensen, Ikast-Brande Kommune

Gruppen sekretariatsbetjenes af Thomas Mikkelsen, Fælleskommunalt Klimasekretariat. Thomas Mikkelsen kan træffes på: mitho@aarhus.dk, mobil: +45 29 20 37 30

DK2020
DK2020 er et partnerskab mellem kommuner, region og Realdania (Concito) med fokus på at understøtte, at alle kommuner kan arbejde ambitiøst med klimahandlingsplaner og følge ensartede principper og målemetoder med et tværkommunalt og nationalt perspektiv.
20 pilotkommuner deltog i opstarten (heraf 4 midtjyske) og pt. er 45 kommuner tilsluttet sig i det efterfølgende rul (heraf 9 midtjyske). Derved forpligter kommunerne sig på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger og følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden fra C40-netværket.


Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle en ambitiøs lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.


Realdania, KL, de frem regioner samt CONCITO driver projektet, som bygger på C40’s internationale standard ’The Climate Action Planning Framework’ (CAPF), der er videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner. Dermed er DK2020-kommunerne med til at skrive historie i kampen mod klimaforandringer, når forhåbentlig samtlige danske kommuner løfter deres klimaindsats via DK2020-projektets 3-årige forløb.
DK2020 projektet løftes i et partnerskab mellem KKR Midtjylland og Region Midtjylland.


https://realdania.dk/projekter/dk2020

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov