Organisering af sundhedsområdet

Sundhedsstyregruppen er sammensat af: 

Sundhedsstyregruppen er det øverste administrative organ i det kommunale og regionale sundhedssamarbejde. Sundhedsstyregruppen træffer de overordnede strategiske beslutninger for sundhedsaftalesamarbejdet og for den overordnede implementering af sundhedsaftalen.

 • 7 direktører fra kommunerne (KOSU)
 • 1 kommunaldirektør (medformand)
 • 6 hospitalsledelsesrepræsentanter fra Region Midtjylland
 • Formand for PLO (regionalt)
 • Næstformand for PLO (regionalt)
 • Koncerndirektør Region Midtjylland (medformand)
 • Vicedirektør fra kommuner og region
 • Sekretærer fra kommuner og region.

Sundhedsstyregruppen mødes fem gange årligt og forud for møder i Sundhedskoordinationsudvalget

KOSU:

KOSU består alene af administrative repræsentanter fra kommunerne. Hver klynge repræsenteres i KOSU m. sundhedsdirektører/sundhedschefer.

Link til KOSU's hjemmeside.

KOSUs opgaver er at:

 • Drøfte sager af strategisk og økonomisk betydning for kommunerne
 • Være proaktiv på sundhedsområdet og sætte dagsordenen for drøftelser mellem kommuner og region
 • Rejse sager til Sundhedsstyregruppe og Sundhedskoordinationsudvalg
 • Repræsentere Sundhedsstyregruppen overfor diverse aktører mellem sundhedsstyregruppemø-der om fællesanliggender
 • Have ansvar for at information, forespørgsler mv. kommer til Sundhedsstyregruppens medlem-mer mellem møderne
 • At holde møder med regionens sundhedsledelse efter behov.
 • Inddragelse generelt af kommunerne

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov