Det specialiserede social- og undervisningsområde

DASSOS

Den Administrative Styregruppe for Social- OSpecialundervisningsområdet 

Link til DASSOS' hjemmeside

Bemandes med en direktørrepræsentant på strategisk niveau fra hver kommune i regionen og Region Midtjylland.

Opgaver:

  • Godkender forslag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale inden fremsendelse til Kd-net
  • Godkender løbende kapacitetsjusteringer uden for Rammeaftale-årshjulet.
  • Drøfter hovedtemaer i kommende års Udviklingsstrategi og Styringsaftale

DASSOS nedsætter et forretningsudvalg som den fælles overordnede og ansvarlige styregruppe for det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler på det specialiserede socialområde.

Forretningsudvalget har dermed det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og opfølgningen på sekretariatets arbejde, herunder:

  • Udarbejdelse af forslag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen

  • Give retningslinjerne og rammer for koordinering og samarbejde på det specialiserede

  • socialområde

  • Opfølgning på igangsatte initiativer

  • Chefnetværk og eksterne parter

  • Takststyregruppens opgaver

DASSOS mødes fire gange årligt i forhold til årshjulet for rammeaftalearbejdet samt deltager i Januarkonferencen. 

Forretningsudvalget mødes fire gange årligt. Formanden for DASSOS samt direktøren fra rammeaftale-sekretariatskommunen er født medlem af forretningsudvalget

DASSOS og FU nedsætter løbende ad hoc grupper på konkrete områder.

 

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov