Kontakt

Fra denne side kan du finde adresser, tlf.nr. og mailadresser til medlemmerne af kommunaldirektørnetværket, formanden for netværket samt sekretariatet for netværket.

 

Kontaktlister

Randers Kommune, Jesper Kaas Schmidt (formand), jesper.kaas.schmidt@randers.dk, 22 24 33 42

Ikast-Brande Kommune, Flemming Storgaard (næstformand), flsto@ikast-brande.dk, 22 71 45 05

Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, moec@aarhus.dk, 29 20 80 01

Favrskov Kommune: Jan Kallestrup, jka@favrskov.dk, 24 24 68 21

Hedensted Kommune: Marianne Berthelsen, marianne.berthelsen@hedensted.dk, 29 20 90 77

Herning Kommune: Erik Hattens, erik.hattens@herning.dk, 96 28 22 01

Holstebro Kommune, Lars Møller, lm@holstebro.dk, 21 20 17 96

Horsens Kommune, Charlotte Lyrskov, cly@horsens.dk, 30 10 91 66 

Lemvig Kommune, Søren Søndergaard Kjær, Soeren.soendergaard.kjaer@lemvig.dk, 96 63 12 02

Norddjurs Kommune, Jonas Kroustrup, jokr@norddjurs.dk, 40 12 30 43

Odder Kommune, Henning Haahr, henning.haahr@odder.dk, 40 19 11 36

Ringkøbing-Skjern Kommune, Jens Peter Hegelund Jensen, jph.jensen@rksk.dk, 23 20 83 21 

Samsø Kommune, Mogens Wehrs, aumw@samsoe.dk, 20 37 73 30 

Silkeborg Kommune, Lone Lyrskov, lone.lyrskov@silkeborg.dk, 24 82 80 85

Skanderborg Kommune, Lars Clement, lars.clement@skanderborg.dk, 21 48 00 41

Skive Kommune, Thomas Lindberg, thlr@skivekommune.dk, 24 97 71 25

Struer Kommune, Jesper Thyrring Møller, jesper@struer.dk, 29 25 65 11

Syddjurs Kommune, Rasmus Møller, rmo@syddjurs.dk, 41 85 74 74

Viborg Kommune, Lasse Jacobsen, laj@viborg.dk, 51 58 48 78

Formanden for kommunaldirektørnetværket er:

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

E-mail: jesper.kaas.schmidt@randers.dk 

Telefon: 22 24 33 42

Sekretariatsbetjeningen af kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region varetages af:

Alexander Byskov 

Mobil: 51 56 23 32

E-mail: Alexander.Byskov@randers.dk

Ud over gældende dansk ret gælder følgende betingelser for brug af denne og tilhørende websites med dertil knyttede databaser:

Dette website eller dele deraf må ikke offentliggøres i kommercielt øjemed, herunder fremvises eller videredistribueres på net eller i hardcopy uden Kommunaldirektørnetværkets skriftlige samtykke.

Indholdet på dette website må ikke gøres til genstand for ændringer, eksempelvis redigeringsmæssige eller tekniske uden Kommunaldirektørnetværkets skriftlige samtykke.

Kommunaldirektørnetværket kan kræve, at links til dette website fjernes øjeblikkeligt. De websites, der er forbundet til netværkets website via link, er ikke under foreningens kontrol, og netværket er ikke ansvarlig for indholdet i sådanne websites eller ansvarlig for noget link, der indeholdes i et sådan website.

Brugen af dette website sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Kommunaldirektørnetværket påtager sig intet ansvar for informationens indhold, funktion eller anvendelse. Der tages forbehold for fejl, ændringer eller manglende opdatering af informationerne. 

Netværket fraskriver sig ethvert erstatningskrav vedrørende skade på udstyr og programmer, f.eks. som følge af edb-virus, der skyldes brug af dette website.

KL har fem kommunekontaktråd (KKR) - ét i hver region.

KKR består af alle borgmestrene i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget.

KKR varetager kommunernes interesser på de regionale områder, hvor opgaverne løses bedst og mest effektivt i et samarbejde mellem kommunerne i regionen. KKR arbejder for at give den enkelte kommunalbestyrelse de bedst mulige rammer og betingelser for effektivt at levere service.

KKR's kerneområder:

  • Sundhed
  • Det specialiserede socialområde og specialundervisning
  • Vækst, erhverv og regional udvikling
  • Beskæftigelse
  • Uddannelse
  • Flygtninge og integration
  • Kollektiv trafik og infrastruktur
  • Klima og miljø

Læs mere om aktiviteterne på KKR-Midtjyllands hjemmeside.  

Kontakt KKR-Midtjyllands sekretariat:

Chefkonsulent Christian Brincker Nordbek

Mail: CHBN@kl.dk

Mobil: +45 20 77 23 14

Specialkonsulent Jonna Holm Pedersen

Mail: JHP@kl.dk

Telefon: +45 24 43 79 58

Her findes kontaktinformationer på kommunaldirektørernes og borgmestrenes sekretærer i den midtjyske region.

Her findes kontaktoplysninger på kommunaldirektørernes og borgmestrenes sekretærer i den midtjyske region.

Kontakt venligst Alexander Byskov for ændringer på listen.

Mailliste sekretærer i den midtjyske region.

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov