KD-Net

KD-Net (Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region) er et netværk med det formål at forberede, koordinere og følge op på de opgaver som har fælles interesse for kommunerne i den midtjyske region.

Det er kommunaldirektørnetværkets mission at være dagsordenssættende i forhold til det regionalpolitiske felt.

Det er netværkets mål, at kommunerne opnår væsentlig indflydelse på opgaveløsningen i stat og region på de områder, hvor de har interessefællesskaber, og at netværket er et forum for udvikling af tværkommunale samarbejder.

 

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov