Medlemmer af kommunaldirektørnetværket

Kommunaldirektør (formand for KD-Net)
Jesper Kaas Schmidt
E: jesper.kaas.schmidt@randers.dk
M: 22 24 33 42

Kommunaldirektør (næstformand for KD-Net)
Flemming Storgaard
E: flsto@ikast-brande.dk
M: 22 71 45 05

Stadsdirektør
Martin Østergaard Christensen
E: moec@aarhus.dk
M: 29 20 80 01

Kommunaldirektør
Jan Kallestrup
E: jka@favrskov.dk 
M: 24 24 68 21

Kommunaldirektør
Marianne Berthelsen
E: Marianne.Berthelsen@Hedensted.dk
M: 29 20 90 77

Kommunaldirektør
Erik Hattens
E: erik.hattens@herning.dk
M: 96 28 22 01

Kommunaldirektør
Lars Møller
E: llm@holstebro.dk
M: 21 20 17 96

Kommunaldirektør
Charlotte Lyrskov
E: cly@horsens.dk
M: 30 10 91 66

Kommunaldirektør
Søren Søndergaard Kjær
E: Soeren.soendergaard.kjaer@lemvig.dk
M: 96 63 12 02

Kommunaldirektør
Jonas Kroustrup
E: jokr@norddjurs.dk
M: 40 12 30 43

Kommunaldirektør
Henning Haahr
E: henning.haahr@odder.dk
M: 40 19 11 36

Kommunaldirektør
Jens Peter Hegelund Jensen
E: jph.jensen@rksk.dk
M: 23 20 83 21

Kommunaldirektør
Mogens Wehrs
E: aumw@samsoe.dk
M: 20 37 73 30 

Kommunaldirektør
Lone Lyrskov
E: lone.lyrskov@silkeborg.dk
M: 24 82 80 85

Kommunaldirektør
Lars Clement
E: lars.clement@skanderborg.dk
M: 21 48 00 41

Kommunaldirektør
Thomas Lindberg
E: thlr@skivekommune.dk
M: 24 97 71 25 

Kommunaldirektør
Jesper Thyrring Møller
E: jesper@struer.dk
M: 29 25 65 11

Kommunaldirektør
Rasmus Møller
E: rmo@syddjurs.dk
M: 41 85 74 74

Kommunaldirektør
Lasse Jacobsen
E: laj@viborg.dk
M: 51 58 48 78

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov