Arbejdsmarkedsområdet

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Øst og RAR Vest).

De regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Øst og RAR Vest)

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne fået et større tværkommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken, idet arbejdsmarkedets parter ikke længere skal overvåge og kontrollere kommunernes beskæftigelsesindsats via de Regionale Beskæftigelsesråd men i stedet rådgive og gå i dialog med kommunerne om dette. Via KKR får kommunerne til opgave at drøfte tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. 

At KKR har fået en større rolle med flere forskellige opgaver betyder, at der fremover bliver et  behov for konkret administrativ understøtning af  strategiske drøftelser i KKR udover den  hidtidige understøttelse, der overvejende har været at bistå de kommunalt udpegede medlemmer med mødeforberedelse.

Det stiller nye krav til det administrative setup på dette område, idet blandt andet følgende opgaver skal løses:

 • Bidrage til, at tværkommunale perspektiver på beskæftigelsesområdet italesættes på andre områder fx uddannelsesområdet eller vækst- og erhvervsområdet

 • Sikre koordinering til Jobcenterchefnetværket

 • Sikre koordinering med STAR sekretariaterne om RARs anliggender og dagsordener

 • Sikre klarhed om de kommunale RAR medlemmers mandat på tværs af kommunerne

 • Bistå RAR medlemmerne med mødeforberedelse, herunder afholdelse af politiske formøder

Til at varetage denne opgave er der nedsat én administrativ baggrundsgruppe, der skal betjene de kommunale medlemmer i både RAR Øst og RAR Vest. 

Alle 19 kommuner deltager i RAR'erne, og der er nedsat en Arbejdsmarkedsstyregruppe: 

 • Lars Møller, Holstebro Kommune (formand)

 • Vibeke Jensen, Aarhus Kommune (næstformand)

 • Kim Bruun Nielsen, Norddjurs Kommune

 • Tanja Nyborg, Horsens Kommune

 • Pia Ulv Helleland, Lemvig Kommune

 • Christian Brincker Nordbek, KKR Sekretariatet

 

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov