Møder

Kommunaldirektørnetværket mødes ordinært 5 gange årligt.

Kommunaldirektørnetværket mødes ordinært 5 gange årligt. Der afholdes ekstraordinære møder eller temamøder efter behov. Herudover afholdes der årligt et seminar.

Det er som udgangspunkt kommunaldirektørerne, der deltager i møderne i netværket. I tilfælde af afbud kan kommunaldirektørerne sende deres stedfortrædere.

Herudover inviteres Regionsdirektøren som udgangspunkt til at deltage i de ordinære møder eller dele heraf.

KKR sekretariatet (KKR Midtjylland) deltager også i møderne i KD-Net.

Dagsordener og referater fra møderne kan ses via menuen nedenfor.

Se mere om møder i KD-Net

Mailmøde september 2021

Her finder du dagsorden og bilag vedrørende mailmøde i KD-Net, september 2021. 

Dagsorden til mailmøde i KD-Net, september 2021

Bilag til mailmøde i KD-Net, september 2021

Referat af mailmøde, september 2021

9. april 2021

Her finder du dagsorden, bilag og referat vedrørende møde i KD-Net den 9. april 2021.

Dagsorden til møde i KD-Net den 9. april 2021.

Bilag til møde i KD-Net den 9. april 2021.

Referat af møde i KD-Net den 9. april 2021.

22. januar 2021

Her finder du dagsorden, bilag og referat vedrørende møde i KD-Net den 22. januar 2021.

Dagsorden til møde i KD-Net den 22. januar 2021

Bilag til møde i KD-Net den 22. januar 2021

Referat af møde i KD-Net den 22. januar 2021

Status på KD-Net 2020

  • Dagsorden for status på KD-Net 2020.

  • Årsberetning KD-Net 2020.

  • BlåBog for KD-Net 2021.

  • Referat af statusmødet 2020

  • Formandens oplæg om status på 2020 i KD-Net

Status på KD-Net 2019

Her finder du formandskabets beretning for 2019 i KD-Net, samt referat af mødet.

På statusmødet for 2019 drøftede KD-Net to væsentlige emner. Det ene var sammenlægningen af KOSU-sekretariatet og Sekretariatet for Rammeaftaler og det andet var hvordan KD-Net håndterer det øgede fælleskommunale aktivitetsniveau.

I den forbindelse finder du også debatoplægget "KD-Net fremover" og formandens oplæg på selve mødet.

  • Beretning for KD-Net 2019

  • Referat af status på KD-Net 2019

  • Debatoplæg "KD-Net fremover"

  • Formandens oplæg vedrørende status på KD-Net 2019

Evaluering af KD-Net 2018-2021

Her finder du dokumenter vedrørende KD-Nets evaluering af perioden 2018-2021. Evalueringen blev behandlet på møde i KD-Net den 3. december 2021.

KD-Net Sekretariat

Alexander Byskov